Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Módszertani ismertető

2009.08.13

A Kezdetek:

 

Dr. Vámos - Tóth Bátor, a Békés megyei Kőröstarcsán született 1928-ban, s közel huszonnégy évig élt Honoluluban (Hawaii), 1998 nyarán elhagyja a szigetet, s a kontinensen, Washington államban telepedik le. Az UNESCO megbízásából 1966 - 69 között tanított neveléstant, mint az UNESCO - csoport vezetője Sierra Leone fővárosában Freetownban. Előbb furcsállta majd megdöbbentette az ottani hallgatók, a helységek, illetve a helybeli törzsek neveinek a Magyarral való egyezése, így például, BÁN, DARU, KABA, KASZA, SZANDA, SZITYA, TURAI, stb.... Hat évvel később, 1975-ben Hawaiiba költözésük után újabb meglepetés érte, különösen akkor, amikor felismerte, hogy Sierra Leonéban hat, Hawaiiban kilenc Magyar azonos KÁMA+LÓ helységnév van.

Dr. Vámos - Tóth Bátor az USA-ban olyan szerencsés helyzetben volt, hogy betekintést nyerhetett a CIA által kiadott, és csak az USA-ban hozzáférhető földrajzi névtárakba. A világ 184 országának, tájának névtárain áthaladva - egy ország átlagosan 40.000 nevet tartalmaz - 1976-1998 között 7000 olyan 3-4-5 elemes névszerkezet gyűjtött egybe, amelyek azonos alakszerkezeti párja egytől-egyig előfordul a Kárpát medencében is...

TAMANA

MÓDSZERTANI ISMERTETŐ

Dr. Vámos-Tóth Bátor

A Tamana kutatás nem nyelvészeti találgatásokra épül. Nem nyelvészet, hanem névészet. Tamana teljesen új irányt szab a névkutatás számára, hiszen abban nem az a vizsgálódás tárgya, hogy pl. ASZÓ, BUDA, CSABA, DUNA, GARAM, GYULA, HUN, JÓ, KABA, KÁN, KARIKÓ, KEND, KESZI, KÓ, KODÁJ, LAK, LÉVA, LOM, MÁTRA, MURA, ONGA, PATA, PÁVA, RIMA, SZÁVA, TISZA, ÚR, ÚZ, VARGA, VÁRI, ZALÁN Földrajzi és családi ill. Személyi neveinknek mi az "eredeti" jelentése. A huszonnégy esztendős (1976-2000) Tamana cserkésző és összegező munka ugyanis világosan megmutatta, hogy pl. a fenti Magyar Földrajzi és Magyar Családi ill. Személynevek megtalálhatók a világ különböző országaiban-tájain is! Mind önmagukban, mind az egymással Társ+ szerkezetbe lépett alakjukban.

Eddig az öt földrész 184 országában - táján hétezer olyan 3-4-5 név-elemből álló név+ szerkezetet (társ-név+képletet) gyűjtöttünk össze, melyek alakszerkezeti AZONOS PÁRJAI ott vannak a Kárpát Medencében is és (!) ezeknek hatvan százaléka Magyar Családi ill. Személy-Név is. Nos, a fenti névsornál maradva ezek az 1-2 elemből álló Kárpátoki Magyar Nevek 3-4-5 elemes szerkezeti összetételükben ott lelhetők mind az öt földrészen.

ASZÓ+VÁRI

Patak a dél-amerikai Gajánai felföld még ma sem teljesen feltárt őserdei táján.

BUDA+DUNA:

Szigetecske Új- Guinea délkeletre lévő vizein. 

CSABA+LEVA:

Sziget az afrikai   Viktória tóban.

GYULA+KEND

Község észak-nyugat Iránban.

HUN+UZ:

Hegy Törökországban.

KODAJ+KAN:

 Város Tamil-Indiában.

MATRA+KO:

Sziget Thaiföldön ott a LAK+MÁTRA  sziget tőszomszédságában! 

MURA+MURA:

Folyó Ghánában ott az ASZÚ+KESZI falu közelében. 

ONGA+ÚR:

Sziget Mikronéziában.

ÚR+ONGA:

Hegy Zimbabvében.

PATA+LOM:

Folyó a Fülöp szgk-i Mindanaó szigeten és (!) falu nálunk Somogyban. ((LOM: Patak nálunk az IPOLY+TARNÓC-nál lévő Ősleleteknél. Buga+LOM: Patak Új-Guineában, Manda+LOM Eritreában, Mátra+LOM a Fülöp szgk-en. Tita+LOM folyó Kamerunban, de a fentiek előnevei: BUGA, MANDA, MÁTA, TITA mind kárpátoki név, és Magyar családnév is!))

RIMA+TÁRA:

Sziget Óceániában.

SZÁVA+JÓ

 Folyó Bolíviában.

KARIKÓ+VARGA:

Falu Karéliában.

KABA+ZALÁN:  

 Hegy a Fülöp szk.-en ott a PATA-LOM folyó kíséretében.

ZALÁN+PÁVA:

Sziget Új-Guineában, de ZALÁN folyó és PÁVA falu együtt, a Székelyföldi Háromszéken van nálunk.

ZALÁN+ZALÁN: 

Oázis patak a nyugat-afrikai Mali sivatagos táján.

 

Az öt földrész 184 országában-táján talált Hétezer Kárpát-Azonos név+ szerkezet, melyek 60 százaléka Magyar Család ill. személy-Név is, ezt üzeni nekünk: Létezni kellett tíz évezredekben mérendő Világ-Műveltség(ek)nek, melyeknek a FENNMARADT Magyar Műveltség élenjáró hordozóinak tekinthető. Ide tartoznak a Mándi Díszjel+ Szerkezetek és az öthangú Dallam+ Szerkezetek, az Építkezési Kúp-Ház + Szerkezetek is.

Ebből a felismerésből született meg a TAMANA Tudomány 

... Miért kapta ez az immáron huszonnégy évét betöltött név+szerkezeti kutatás a TAMANA nevet,  a TA+MANA elem+szerkezetes nevet? Azért, mert a régi bácskai (Bács-Bodrog megyei) névtárban lévő ősi TAMANA vár-falu IKER+PÁRJÁT találtam meg legtöbb országban földrajzi, törzsi, családi és személynév képében, összesen harmincnégy (34) országban, tájon...

 

Dr. Paposi-Jobb Andor - Dr. Vámos-Tóth Bátor:

FÉLREÉRTHETÔ TÉTELEK TISZTÁZÁSA

A TAMANA TUDOMÁNYBAN.

 

Világhálós Tamana Honlapok TAMANA bemutatása során a hallgatóktól, olvasóktól az elmúlt évek folyamán tisztázandó kérdések merültek fel. Ezek a kérdések elsősorban Öt tárgykörre vonatkoztak:

1.) Mi is a TAMANA lényegében?

2.) Hogyan lehet felismerni a Tamana névszerkezeteket?

3.) A Tamana nevek nem a véletlen esetei-e?

4.) A történelemelőtti korban nincs Írás, Így hogyan mondhatjuk, hogy egy név kora tizévezredekben mérendő?

5.) Mi a különbség a Szétáradás; az egy központból való, 7000 éven belüli szétrajzás (D és a Fennmaradás (Infúzió) között?

1.)  Mi a TAMANA?

A huszonöt évvel ezelőtt beindult TAMANA Kutatás a világ különböző, főleg annak elzártabb, csak Újonnan feltárt területein található földrajzi, törzsi, család és személynevek vizsgálata. A viszonybelátó értelem által feltárt tudományos tényadatok révén Új szemléletváltozatot nyújt az emberiség történelmének tárgyilagos megértésére. Ezen kutatómunka lényege abban rejlik, hogy vizsgálataiban a szóelemző nyelvészkedő bizonygatás helyett a nevek változatlan SZERKEZETI FELÉPITÉSENEK szempontjait hangsúlyozza.

A Tamana gondolatrendszer azon a megfigyelésen nyugszik, hogy a nevek szerkezet-felépítési adatai visszaviszek bennünket az Idő Körvégtelenjében lévő Őrök Emberi Értelem, azaz a HOMO SEMPER -alkotta magas szintű műveltségek múltjába. Ezek a műveltségek messzemenően megelőzték az eddig "legősibbnek" tartott Körösi, Szuszai, Mezopotámiai, Egyiptomi, Indus-völgyi, Kínai és Közép-Amerikai műveltségeket. Az Őt földrész 184 országából- tájáról egybegyűjtött Hétezer (7000) Háramtól - Hat Magánhangzóig terjedő névképlet szerkezeti felépítése (ALA+MÁND, AT BALA+TON, BAL+INKA, BUDA+VÁRI, CSI+TÁRI, CSOBÁN+KA, DARU-i-SZÉK, EGRI+HUSZÁR, FUTA+MÁTA, GALÁN+TA, GYULA-i-KEND, HAL+IMBA, 1NO+TA, JÁKÓ+BÉL, KÁL+ONGA+VÁR, KARA+BUKA+BIJRA, KIJKU+TYIN, LATA+BÁR, MAG+URA, MAKA+RA, NEM+ER.E, ORO+LIK, PACSA+K PÁLÁN+KA, RA-’-MOCSA, SIK+ONDA, SZALA-i-KUSZ, SZÁM+BORI, SZO+VÁTA, TAKTA+SZADA, TALA+BOR, TA+MANA, TARA-i-BA, TARNA÷MÉRA, TISZA+NÁNA, ÚRJ+KOM, VÁR+ASZÖ, ZEMP+LÉNI, ZSANA+TASS) megegyezik a Kárpát-medencei földrajzi nevekkel és 60 százalékban az ott lévő Magyar család- nevekkel. Ez a Tény arra utal, hogy a 7000 név a névszerkezeteket alkotó, az egész földet átölelő Ősi Egyetemes Világműveltségekből való ÖSSZETARTOZÓ FENNMARADÁS tanúbizonysága.

*TACOMA - TAKÓ+MA a közelében lévő 4392 méter magas RAINIER Hegy korábbi neve is. Ugyanaz a TAKOMA Elzárt Hegyi Falu Colorádóban (37.22-107.49) ott az URAL(!); szintén Elzárt Hegyi Falutól délre, TAKÖMA azután Alpesi-Elzárt Falu hatezer méteres havasok közt Bolíviában (17.01-68.02) ott a Magyar Család-Név-Azonos BAKON, INOKA, KALOTA Hegy kíséretében!! Nálunk Somogyban TAKÓ+TA - TAKÓ-MA: TAKOTA KUN+Telep Falu része és Somogyban Hárs+MA, Köves+MA, Meleg+MA többször is előfordul! Ugyanaz a TAKO+TA Beumben Falu (10.22-1.17) ott az ATA+HUSZAR-ATA+KOZÁR Iker-Falu közelében! (MA, MÁ, MAL többnyire Dombos Hegyoldalt jelöl - jeles TAMANA Utónév; pl. Bot+MÁL nálunk az bika-Törzs-Név-Azonos PÁSZTÓ Város része, de(!) ugyanaz a Bot+MÁL Régészeti Lelőhely Mezopotámiában!).

Ezen kutatómunka nevét a Bácskában található Árpádkori Várfalutól TAMANA Helységtől kapta, mivel ez a név+szerkezet (TAMA+NA, TA+MANA) az, aminek Azonos Párja a legtöbb helyen; az Öt Földrész 34 országában-táján fordul elő: helység, víz, domborzat, törzsi, családi-személyi név képében.

Aki a Tamana tudománnyal kíván foglalkozni, szinte újjá kell születnie értelmében és ebből adódó világszemléletében - legyen az bárhol a világban. Át kell vedlenie észjárásában a Tamana Felismerés megértésére; a Viszonybelátó Értelem kifejlesztésére. Másfajta emésztősavval kell, hogy működjön a gyomra. Ezúton Értelem-Világunk és Értelem-Átérzésünk felszabadulhat a gyakorta céltudatosan elferdített eszméktől és babonás hiedelmektől. Az Időkör végtelenjében működő Emberi Értelem, az Örökké Alkotó-Szellemű Ember -- a HOMO SEMPER lényegének felismerése a tét.

2.) Hogyan lehet felismerni a Tamana névszerkezeteket?

A Tamana Név+Szerkezeteknek legalább kétszer kell előfordulniuk az országokra lebontott Névtárakban (Gazetteers). Ez úgy értendő, hogy egyszer a Kárpát-medencében (az 1920-as Trianoni Békeszerződés előtti, az egész Kárpát-medencét betöltő Magyarországon) és egyszer az Öt Földrész bármelyik részén. Pl.: BALA+TON Tó, Szittyó, Hegytető, Hegyi Község nálunk, de ugyanaz a BALA+TON Falu a Fülöp Szk-i Közép-Luzonon is - ott pl. a KAR+]NGÓ Sziget szomszédságában. Nálunk viszont ugyanaz a KAR+1NGÓ a BALA+TON Tótól délre OSZTO+PÁN Község tartozéka, viszont ugyanaz az OSZTO+PAN Mexikóban Helység név+szerkezete! Továbbmenve: a Délvidéki KARA+KUN Község még három más helyen is előfordul: ugyanaz a KARA+KUN Falu Közép-Ázsiában, Falu az óceáni, Új-Guineához tartozó Bougainville Szigetén és ott pl. BÁKA+VÁRI, KOPÁNY, LAJTA, MAJKA, RÁPÓ, TOKAJI, TOMORI, TÓTOKI Falu: megannyi Magyar Család-Név közt és ott Bougainville Szigetén az Ősi Kagyló-minták feltűnő hasonlóságot mutatnak a Kárpát-medencei hajcsat-mintákkal; Mándi Díszjelekkel. Aztán ugyanaz a KARA+KUN-KALA+KUN Őserdei Falu a Dél-amerikai Gajánában, ahol pl. két Á4RANKA és az ASZÓ+VÁRI Patak is megtalálható, viszont ARANKA nálunk is Folyó, Indiában pedig éppen úgy két Folyót jelöl, mint a Gajánai Őserdőben - ott szintén Mándi Díszjeles, "vízözönelőtti"-nek tartott Óriás-Szobrok táján. ASZÓ+VÁRI fordított szerkezeti képlete: VÁRI+ASZÓ pedig Pakisztánban, az Indus-völgyi Műveltség honában Község. (Az Indus-völgyi Műveltség, akárcsak a Körösi, Szuszai Műveltség egyfajta anya-apa egyenjogúságon, hiedelmek nélküli Értelmes, békésen alkotó tevékenységen nyugodott). Nálunk viszont VÁR-4-ASZÓ Elzárt Hegyi Falu a MÁTRA Hegységben! Aztán: a Gajánai Őserdei tájon találjuk a KARA+BUKA+BURA Patakot, de nálunk FI.ároin KARA+BUKA is van ás megtalálható Bár+BURA és Tisza+BURA Helység is! Az Új-Guineai Felföldön - amit csak 75 éve fedeznek fel repülőről és ahol 10,000 éven túlra visszamenően(!) folyamatos Öntözéses Kertészet van, megtalálható a KARA+Kula Hegy, Tabi+BUKA ás Tura+BURA Hegyi Falu többezer méteres magasságban! A Nyugat-Ausztráliai Sivatag táján pedig KARA+BUKA és KARA+BIJRA Sivatag-Kút éppen a TAMANA Sivatag-Kgt közelében lelhető meg Aztán: ott az Ausztráliai ABO-k mondájában az Első Emberpárt TAMANA Úr-Szellem hozza létre. Ugyanakkor a Venezuelában élő TAMANA+KÓ Indián Törzs regéjében az Első Emberpár a Kolombiai TAMANA Hegy 4600 méteres csúcsán teremtődik meg - ott pl. a TAMANA PALÁNKA Társ-Patak(!) ás a BUR+BURA Folyó társaságában! Tamana tanulmányainkból tudjuk: az Árpád-kori TAMANA Várfalu területén ma PALANKA Város "él ás virul". Ami pedig BUR+BURA névszerkezetét illeti: ugyanaz a BUR+BURA Két Sziget a CSAD Tóban, Falu megint az Indus-völgyi Műveltség hazájában és Falu Új-Guineában is, ott az Új-Guineai Felföldtől északkeletre, ahol éppen BÁTOR, MAGYAR(!), PAP+UR, PERENE Falu - megannyi Kárpát-medencei Név - közelében van! Nálunk Hunyad megyében BAR+BURA közelében látjuk BUR-A-JÁN ás BUCSUM községet, ezekből szépen-tamanásan összeáll BUR+BURA ás Burundiban a Főváros név+szerkezete: BUCSUM+BURA....

A Tamana Tudomány egyik célkitűzése az is, hogy rátaláljunk olyan társkutatókra - legyenek azok bármely tudomány vagy művészet művelői * akik képesek és hajlandók a magyar Tamana kutatók módjára saját országukban is tevékenykedni. Helyi földrajzi és névészeti ismereteik alapján az egyetemes Tamana névszerkezeteket ugyanúgy tanulmányozhatnák, rendszerezhetnék országukra visszavetíthetően. Mindezekhez alapvető követelmény a Kárpát-medencei névszerkezetek felépítésének tüzetes ismerete; az Elő-Név-Tagok, különösképpen az Utó-Név-Tagok (FON, INGÓ, PÁN, KUN, VÁRI, ASZÓ, BUKA, BURA, JÁN, IJR a fenti példákban) szerkezeti szerepe. Itt ismét hangsúlyozandó, hogy nem a nevek vagy szavak találgatásáról van szó, sem pedig bármiféle nyelvi nemzetieskedésről; holmi felsőbbrendűsködő, szélsőséges népcsoport-elfogultságról. (Sovinizmus).

3.) A VÉLETLENSÉG Kérdése:

Gyakran azzal intézik el a Névszerkezetek egyezőségét, hogy "ez csak véletlen". A TAMANA Tudományt azzal rágalmazzák, hogy a TAMANA nevek (személyi, családi, törzsi és földrajzi nevek) világkörüli előfordulása ás azok Kárpát-medencei páijainak jelenléte csupán a véletlenség játéka. Olyasmit is villámlevélre vetettek; hogy egy majmot a szó-számvetőgéphez ültetünk ás ezer éven át pőtyögteti a billentyűket, akkor előbb-utóbb Tamana neveket is termel - csak úgy véletlenül..."

Mit is jelent valójában a "Véletlen" szó magyarul? Vél = vélni, véleményt alkotni ás az "Etlen" fosztó szóvég azt jelenti: véleménynélküli, azaz nincs rá magyarázatom. Tehát, aki azzal vádolja a Tamana nevek azonosságát, hogy azok a véletlen tüneményei, azok maguk som veszik észre, hogy ez a rágalom merőben meddő. Ugyanis saját vélemény-nélküliségüket fejezik ki ezáltal.

Nézzük csak meg: két különböző földrészen lévő műveltség, sőt újabban már a tengerszint alatti, amikről "tudósok" állítják, hogy nem lehetett közöttük kapcsolat; mégis mindezen helyeken ugyanúgy, ugyanolyan Piramisokat építettek. Ez is a véletlen játéka? Karl Jung lélektanász szerint ilyen esetekben a "közös-egyetemes emberi tudat-alatti" (Das Kollektive Unbewusstc) a kiinduló pont. A Tamana Tudományban pedig az Ősi névszerkezetek az Egyetemes Világműveltségekben az Örök Emberi Viszonyba Értelem alkotásai. Ezek a névszerkezetek VÁLTOZATLAN FELÉPITETTSÉGBEN FENNMARADTAK elsősorban a föld elzártabb, csak Újonnan feltárt területein. Nos, a piramisok; díszjelek, öthangú dallamszerkezetek Világ-Azonosságára a Jung-féle Közös Tudatalatti egy magyarázat lehet, azonban a Változatlan Szerkezeti Képletben FENNMARADT nevekre NEM.

Lássuk az alábbi példákat:

ALLA+MÁND nálunk SZOL+NOK Város tartozéka. Ugyanaz a SZOL+NOK a Közép Fülöp Szk-en Folyó ott a TISZA Falu kíséretében. (SZOL+NOK nálunk a TISZA partján van). Ugyanaz az ALA+MÁNDI Folyó a Gajánai Felföld Őserdei táján a KARA+BUKA+BURA (t) ás KARA+RANG Pataktól délre. Ugyanaz a KARA-t-RANG Város a Nyugat-Ausztráliában ott a KARA+BUKA-KARA+BURA-TAMANA Sivatag-Kút-Hármastól nyugatra. (+). TAT+RANG nálunk a Székelyföldön Patak, Helység névszerkezete, de(!) ugyanaz a TAT+RANG Sivatagi Falu Újgúriában, ahol a mi TALA+BOR Folyónk szerkezeti felépítése BOR+TALA Képletben jelöl ugyancsak Folyót’ Ugyanaz az ALA÷MÁNI) Falu az Új-Guineai Felföldön. (+). ALA+MÁNDI pedig Elefántcsontparton Falu ott négy PARÁ+PARA Folyó közt. Ma Új-Zélandon is négy PARA+PARA Folyó van - ott a TAMANA Patak kíséretében. Venezuelában viszont kilenc PARA-I-PARA helység is van - ott a TAMANA+KÓ Törzs földjén (+). PARA-I-GÁT nálunk Somogyban Dűlő, Indiában ás Indonéziában Helység, míg POSZ+PARA Teiues megyében Falu... PÁRA+PARA pedig Falu Mezopotámiában ott a Magyar Család-Név-Azonos MAGAR Hegy, a SZABAR Falu, a TURÁN Folyó közelében. (34.00-44.00). Nos lehet-e a fenti esetekben "véletlenségről" beszélnünk? A viszonybelátó-Örök Ember-Értelem szerint - NEM!

Ezek a szerkezet-felépítési Azonosságok az egészföldre kiterjedő Egyetemes Műveltségek Azonos Névadó Rendszerének ÖSSZETARTOZÓ FENNMARADÁSA Változatlan továbbéléséről a hegykoszorúkkal védett, őserdei, sivatagos, csak újonnan felfedezett tájak adnak kétségbevonhatatlan bizonyítékot. Ezek a névszerkezetek a Kárpát-medence Földrajzi neveiben és a Magyar Család-Nevekben ELENJÁRÓAN őrződtek meg.

4.) A "Történelemelőttiség" kérdéséhez:

Történelmünk "kezdetét" az Írás-Tudás "beindulásával" kapcsolják össze általában a történészek, amit az un. bronzkor idejére (5-6000 év) tesznek. Ez a XIX századból még ma is fenntartatott; kényszerzubbonyba erőszakolt, mind a mai napig akadémiai áldásban részesített kő-réz-bronz-vas korszakokra ókosítás, a TAMANA Tudomány; a Homo Semper számára használhatatlan. De mit is nevezhetünk Írásnak? Az Írás olyan Jel-Kép Jelenség, amely nemcsak szemléletesen- láthatóan közöl hangokat, szavakat és gondolatokat. Az Írás annál sokkal tágabb-körű jelkép rendszer. Ugyanis az írás hallható, tapintható. Azaz minden érzékszervünkkel olvasni tudjuk a világot körülöttünk. Ezért vau szükség a betűvetés mellett a képírókra-festőkre, a térben író szobrászokra-építészekre, hangíró-zenészekre, óter-író, szószámvetőgépes közlőkre és a ták tudókra (műszakiakra: gépészekre, mérnökökre, iparosokra) és a művelők egyéb ágainak gyakorlóira. Aztán; gondoljunk csak arra, hogy létezik szájírás is - pl. hogyan hozzuk az "0 betűt a szánkkal, vagy hogyan alkotjuk az "L" betűt a nyelvünkkel. (A tíz éve meghalt Móricz János a hozzánk írt leveleiben az Ekvádori "aranybarlangban" lévő Írást százezer években mérte.)

Az Írásnak ilyen tágabb-körű értelmezése arra a felismerésre vezetett el bennünket, hogy az emberi történelem NEM a "bronzkor"-tól kelteződik. A Homo Semper mindig is Írástudó volt.

5.) A Szétáramlás (Diffúzió), Vándorlás (Migration), Szétszóródás (Diaspora) és az Összetartozó Fennmaradás (Infúzió) kérdése:

A Tamana Tudomány tételeinek megértéséhez az egyik legfontosabb feladat a fenti felsorolt fogalmuk tisztázása. A hivatalos történészek, hittanászok, embertanászok és a fejlődés-elméletet híresztelők szerint az Ember történelmét kb. Hétezer é teszik - szigorúan Közel-Keleti «így 40 éve "Közép-Keleti" fokra emelt) központosítással. Innen eredeztetik és árasztják szerte a világba az általános emberi műveltséget, írástudást, művészetet, műszaki tudást. Ez azt is jelenti, hogy a Közel-Keletről elindult műveltségi jegyek, elsősorban a nevek a vándorló szétáramlás folyamán szerintük olyan változásokon mennek át, melyek a Közel-Keleti, majd a kitalált "indo-európai, Finnugor" stb. "eredetet" csak elfogult, tudománytalan szótalálgatásokkal mutatgatják ki - a találgatók szájíze szerint.

Nézzünk egy jó példát erre: a TISZA Folyó nevét a vogul-szlavoül eredeztetők az "Iszapos" jelentésűnek vélt, holmi komolytalan viss kitalált "ős-indoeurópai" Tisjo szóból veszik. Ez a Tisjo azután Tisia lesz a latinban, onnan szláv közvetítéssel kerül ár a magyarba és TISZA lesz belőle, a románok pedig már tőlünk veszik üt. Ezzel a hatalompolitikailag felfűtött szánalmas hazugsággal szemben a Tamana Tudomány tényekkel lép elő. TISZA Ősi Tamana Név és Vizet, Folyót jelöl nemcsak a Kárpátok alatt, hanem ugyanaz a TISZA Ekvádorban, Kamerunban, Közép-Ázsiában (kettő is!), Nigériában (ott a TAMANA Törzs honában), Panamában (kettő is), Sri Lankában (kettő is - ott a TAMANA Folyó társaságában) ugyancsak Folyó-Víz-Név. Aztán: TISZA÷VÁRI Patak Nigerben, ahol ARANKA is Patakot-Vizet jelöl, akárcsak nálunk, Indiában (kettő is) és a Gajánai Őserdei tájon (kettő is!).

Vegyük még ide a TAPIÓ Folyó esetét. A hivatalos finnugrászok szerint TÁPIÓ "bizonytalan eredetű”. Talán összetartozik a TÁPE helynevünkkel, ami talán a török TÁPAV Személynévből ered, ami meg az ótörök "Tisztelet" jelentésű szóra megy vissza... "Érdekes módon" meg se említik kniezsa-kissék a finnből való származtatást. Azt ugyanis, hogy ugyanaz a TAPIÓ Regebeli Alak, egyfajta Erdei Manó a Finn Mondavilágban és hogy (!) Finnországban bizony Nyolc TAPIÓ helység is van! Ez ugye nem illik, nem illhet bele abba a "szófejlődő” játékba, hogy TAPIÓ-nak csak hozzá hasonló, vagy hasonlónak kikiáltott finn rokona lehet. Ugyanaz a TAPIÓ Finnországban egyszeri elfelejtendő!

TAMANA itt is tényeket szolgáltat: ugyanaz a TAPIO Falu Új-Guineában ig (10.20-150.35), ahol éppen JAMA+LELE és SZAB+ARI Falu közelében van jelen. Nálunk ugyanakkor a LÁMA Patak éppen Balaton+LELLE mellett siet a Magyar Tengerbe, SZABARI pedig gyakori Családi Nevünk. Aztán: TÁPÉ is Tamana Név: TÁPÉ+CSIKI a Közép-Nyugat-Egyenlítő Afrikai Rio - Muniban Folyó, ahol pl. négy MÁNDOK Falu is van. TÁPÉ+NÉMA pedig a Bolíviai Őserdei tájon Falu (nálunk Csák+NEMA Győr Város tartozéka).

A finnugrista-vogulisták a magyarok "őshazájának" az URAL nyugati térségét kiáltják ki; onnan vándorolnak el meg-megállásuk után a Kárpátok alá. Hajdani lakóhelyeik "őshazák” neve a finnugrista szétáramló-vándorló mese szerint már csak a nyelvészek bűvészkedése nyomán ismerhető fel magyarnak: az USA CIA Névtárából azt is megtudtuk, hogy ott az urali "bölcsőben" bizony még mindig ugyanúgy, változatlanul ott van ALMÁSY, KÁLDI, KOCSIS(!), KISZELI, MAGYAR, MÁRTÉJ, PÁZMÁN, SÁRKÁN, TAMÁN, URAY, VARJAS helység! Ezzel a csodálatos lelettel kapcsolatban többször feltettük a kérdést a finnugristáknak - mindezt hogyan magyarázzák? Néma hallgatás volt hivatalos válaszuk...

Szóval, "szófejtéssel" a finn ás magyar nevek NEM lehetnek azonosak, hiszen nyelvük is csak hasonlít... Dehát finnül Egy = kszi, Kettő = Kakszi, Öt = Viszi, Hat Kúszi, Hát = Szeitszemen, Nyolc = Kahdekszán, Tíz = Kummenen - ás ezek mennyiben hasonlítanak egymásra az Értelem szerelmére?

A Tamana kutatás folyamán állandóan figyelemmel kísértük és elemeztük az emberi vándorlásokból, szétáramlásból, szétszóródásból (diffúzió) következő műveltségi változások lehetőségét. A Tamana névszerkezeti kutatás nyomán azonban arra a felismerésre jutottunk, hogy a Változatlan Felépítettségű, Azonos Név+Szerkezetek mögött Ősi Összetartozó Fennmaradási (Infúzió) területek húzódnak meg. Ezek közül aztán éppen a Kárpát-medence a legkedvezőbb, hegykoszorúval védett, településre ás művelődési folytonosságra alkalmas terület. A Kárpát-medencében tömegével lelhetők meg a Személyi, Családi, Törzsi, Földrajzi Név+Szerkezetek, Mándi Díszjelek, Kúpos-Körös Építkezési Alakzatok, Három és Öthangú Zenei Hagyományok, az Apa és Anyajogúság Egyenlősége, a Természet-Központú Világszemlélet Hasonlóságai Azonosságai Is. "Hivatalos" részről azonban tudatosan ferdítik el azt a tudományos tényt, hogy a Kárpát-medence élenjáró Összetartozó FENNMARADÁSI terület, ahol a ma is használatos Földrajzi neveink és Magyar Családi neveink változatlanul megőrződtek-továbbélnek. Továbbá azt is, hogy a Kárpát-medencei névszerkezetek párjai ugyanúgy megtalálhatók az Öt Földrész többi Ősi Összetartozó Fennmaradásai tájain is.

A Tamana névszerkezetek kutatásának és összehasonlításának alapján arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a főleg nyelvészkedő találgatásokra összetákolt elsőbb ás felsőbbrendűségi szétáramlási-vándorlási szétbontottság-szétfűzöttség (diffúzió) egyirányú fejlődés-alapú elmélete helyett az Összetartozó -Összefűződő Változatlan Alak+Szerkezeti FENNMAR.ADÁS (infúzió) szemlélete az észszerűbb.

Az "Őshaza" ás "Eredet" fogalma a Tamana Tudomány kutatási eredményeinek tükrében tovább nem állja meg a helyét. Az Őshaza helyett az illető népcsoport egykori lakótelepét, országát kell használnunk. A népek, nevek "eredete" helyett azok története, őstörténete a helyénvaló elnevezés. Az emberi műveltség nem 7000 éve "ered" a föld egyik kiválasztott pontjáról, nem innen árad aztán szét, hanem az ókori, a "megengedett" 7000 esztendőn inneni műveltségek a föld különböző pontjain a HOMO SEMPER FENNMARADÁSAI. Nem eredetről, szétáramlásról, hanem Összetartozó TAMANA Fennmaradásról beszélünk. Az "eredet" különben is megkülönböztető jellegű; egyes népcsoportok felsőbbrendűségét, mások alacsonyabb-szintűségét sugalmazza, ami teljesen ellentmond minden tudományos TÉNY-ÖSSZEFÜGGÉS-nek; jelesül a Tamana Tudomány lényegének.

A történelemben nem az emberi agy állítólagos mennyiségi ás minőségi nagyobbodását követő egyenesvonalú fejlődés van, hanem a történelem az Idő körvégtelenjében levő Homo Semper értelmi, művészeti, alkotó képességének megjelenése az embercsoportok létszámától, a változó természeti csapások kivédésének körülményeitől, a mindenkori szükségletektől függően. Az időben és térben nevetségesen szűkreszabott, majom-eredetű Homo Sapiens, majd a vakhit-elfogult elő-ázsiai Homo Sapiens Sapiens szemlélet a Tamana Tudomány, a Homo Semper számára eleve nem jöhet számításba.

 

Forrás: http://tamana.gportal.hu/